Om mig

Människors liv och berättelser, möten och samspel är för mig mycket viktigt och fascinerande. Viktigt är också sinnenas och känslornas stimulans genom konstnärlig gestaltning av berättelser i form  av musik, bilder och ord samt av naturen. Jag slutar aldrig förundras över vad som händer med oss människor vid samspel i alla dess former eller när detta gestaltas genom konstnärliga uttryck. När vi berörs av varandra, konstnärliga uttryck eller natur som går förbi alla försvar och berör oss starkt är det magi. Det ger energi och en vilja att  skapa glädje och mening för oss själva och varandra och är för mig ett ständigt pågående kreativt arbete.   Detta slutar aldrig att fascinera mig. Att brinna för något och tro på det vad som än händer är också min drivkraft.

Jag skriver nu på ett manus för scenframställning, ett drama med musik om en berömd cellists dramatiska liv. Jag har skrivit en kortfilm som väntar på produktion och jag har producerat en kort dokumentärfilm. Jag har haft två större fotoutställningar om Skottland och Island, 2016 och 2017. Jag spelar cello, sjunger och fotograferar. Musikutövningen, skrivandet och bilderna är för mig en stor källa till glädje och energi, vars produkter jag också hoppas andra skall kunna  glädjas åt och uppleva.