Foto

Fotografering har varit ett stort intresse mycket länge. De senaste åren har jag förkovrat mig i digitalfoto, porträttfotografering, och Photoshop. Jag har haft två större fotoutställningar om Skottland maj 2016 på Galleri Uppsala, och om både Skottland och Island september 2017 vid Galleri Kultur vid Ekoln, Uppsala. Vid det senare tillfället gavs även en konsert som jag medverkade i.