Film

Jag har skrivit ett kortfilmsmanus som jag gärna vill hitta producent till.

Synopsis ”Katten”

En katt får klä skott för en konflikt som blossar upp. Berättelsen handlar om vad som händer mellan människor när gränser inte respekteras, hänsyn åsidosätts och manipulativt beteende och intrigmakeri får styra. Den handlar också om hämndbegär, rubbad maktbalans, växande insikt, mognad och handlingskraft, och om att ta kontrollen i en kaotisk situation. Katten i historien förstärker och synliggör konflikterna. Historien har ett tragiskt slut.

Jag har också producerat en dokumentär kortfilm med 2 andra personer.

Synopsis ”Mira”

En hårfrisörska etablerar sig med sin make och 2 döttrar i Sverige efter flykt från Balkan. Maken dör tidigt i sjukdom. Kvinnan arbetar mycket för att klara ekonomin och försöker samtidigt ta hand om sina döttrar. Hon älskar sitt arbete och sina barn, och har många sociala kontakter via sina kunder.  Den yngsta dottern dras i skolan i unga tonår in i ett gäng som missbrukar droger.  Den lilla familjen hamnar i långvarig kris som kostar dem deras hälsa under lång tid. Ändå lyckas modern kämpa på med sin salong. Det bli ett mycket tragiskt slut.