Medicinsk erfarenhet

Jag har utbildat mig och arbetat som narkos- och operationssköterska, läkare och forskare. Som specialistläkare i rehabiliteringsmedicin och psykiatri har jag också steg 1 -utbildning i både kognitiv och psykodynamisk terapi. Jag har doktorerat vid Uppsala Universitet och är docent i psykiatri med särskild inriktning på stressrelaterad ohälsa.
Mitt arbete som läkare har mestadels varit vid Akademiska sjukhuset i Uppsala, men också i privat regi med specialistutredningar framför allt på Sophiahemmet Rehabcenter i Stockholm. Jag har också arbetat med utredningar till rätter, där patienter överklagat domstolsbeslut.
Arbetet med patienterna har varit mycket givande och lärorikt, och forskningen har medfört mycket kunskap, vänskapsrelationer, resor och otaliga föreläsningsframträdanden. Jag har skrivit en omfattande och uppmärksammad doktorsavhandling, en populärvetenskaplig bok, lärobokskapitel och ett 25 tal publicerade vetenskapliga artiklar (se pubmed). Jag har också skrivit två kapitel om foto och film i Kulturhälsoboxen, som består av mindre böcker/häften om 6 olika konstnärliga formers inverkan på hälsan.