Föreläsningar

Jag har föreläst mycket land och rike runt och även utomlands om dessa ämnen. Beroende på vilket publikunderlag jag hade, blandade jag ibland den vetenskapliga teorin med konstverk av impressionisterna och kunde även ibland avsluta en föreläsning med några minuters vacker musik.