Forskning och publikationer

Forskningen har varit mycket spännande och lärorik och gett mig livslånga vänskapsrelationer, resor och otaliga föreläsningsframträdanden i stora delar av landet och även utomlands. Jag har skrivit en omfattande och uppmärksammad doktorsavhandling, en populärvetenskaplig bok, lärobokskapitel och ett 25 tal vetenskapliga artiklar. Jag har också skrivit två kapitel om foto och film i Kulturhälsoboxen, som består av mindre böcker/häften om 6 olika konstnärliga formers inverkan på hälsan.  Denna box är uppköpt av Landstingen och skall finnas i väntrummen på alla vårdcentraler i landet.

Mina studier och vetenskapliga publikationer, avhandlingen och bokkapitel handlar om neurobiologiska markörer och långvarig stress relaterat till smärta och psykisk sårbarhet. I samarbete med Eva Bojner Horwitz har jag även medverkat i studier om dans och musikens betydelse vid behandling av långvarig stress och smärta på patienter.