Studier

  • Medicinska studier
  • Specialisjuksköterska inom narkos och operation.
  • Läkarexamen 1983,
  • Specialist i rehabiliteringsmedicin 1992
  • Specialist psykiatri 1995
  • Disputation och medicine doktorsgrad 1999
  • Docentur i psykiatri med särskild inriktning på stressrelaterad ohälsa 2004 Universitetslektorat 2005. Alla universitetsstudier har varit vid Uppsala Universitet.